آسیب وارده بر ستون مهره های گردنی در کاربران موبایل، لپتاپ، تبلت و...

Damage-to-the-cervical-spine

تهیه شده توسط : دکتر شهره علیدوستی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشکان توصیه می کنند که هنگام کار با کامپیوتر و تلفن همراه، از قوز کردن و خم کردن گردن خودداری شود تا آسیب وارده به ستون فقرات کاهش یابد.

یک پژوهش به رهبری دکتر کنت هانسراج (Kenneth K. Hansraj)، ( جراح ارشد ستون فقرات و ارتوپدی در مرکز توانبخشی و جراحی نخاع نیویورک) انجام شد که از مدل سه بعدی ستون فقرات برای اندازه گیری تأثیرات کشش سر به سمت پایین برای چک کردن تلفن همراه استفاده کرده بود.

به دلیل اینکه سر با وزن ۵٫۵ کیلوگرم بسیار سنگین است، وقتی که برای مدت طولانی به پایین نگاه می کنیم، نیرو و فشار زیادی روی گردن اعمال می کنیم.

گروه هانسراج برای نمایش شهودی اثر این فشار، آن را با آویزان کردن وزنه ای از گردن شبیه سازی کرد و با نتایج غیرمنتظره ای روبرو شد.

فشار وارده به گردن در زاویه های مختلفی که خم می شود، فرق می کند و هر چه زاویه خم شدن گردن بیشتر باشد، نیروی وارده به آن بیشتر است.

وقتی سر صاف است، یعنی در زاویه صفر درجه، فشار وارده به گردن معادل ۵٫۵ کیلوگرم است. وقتی که سر به سمت جلو خم می شود، نیرو و فشار وارده به گردن برای زاویه ۱۵ درجه معادل ۱۲ کیلوگرم، برای ۳۰ درجه معادل ۱۸ کیلوگرم، در ۴۵ درجه به اندازه ۲۲ کیلوگرم و در ۶۰ درجه معادل ۲۷ کیلوگرم خواهد بود.