انجام کلیه معاینات
Button Project - rokaweb.ir ویژه مراجعین راه آهن
issuance certificate

معاینات ویژه مرکز تخصصی طب کار پردیس

تعیین تناسب شغلی با کار

معاینه جهت تغییر شغل

بازگشت به کار بعد از بیماری

تعیین شغلی بودن بیماری

برخی از مراکزی که از خدمات ما استفاده کرده اند

همکاری با سایپا
همکاری با ایران خوردو
همکاری با سازمان راهداری
همکاری با شرکت راه آهن