blood sample

آزمایشات خون

بسیاری از بیماری ها به کندی پیشرفت می کنند و زمانی علائم آنها ظاهر می شود که دیگر کار از کار گذشته است. اما خوشبختانه به کمک برخی بررسی ها و آزمایش ها می توان قبل از اینکه خیلی دیر شود بعضی از بیماری ها را شناسایی کرد. به علاوه می توان عوامل خطر (ریسک فاکتورها) را در برخی بیماری ها شناسایی نمود و قبل از اینکه موجب بیماری شوند نسبت به کنترل آنها اقدام کرد. مثال بارز در این زمینه چربی های خون هستند. افزایش چربی های خون یکی از مهم ترین عوامل گرفتگی رگ های قلبی محسوب می شود، که اگر زود تشخیص داده شود می توان با کنترل آن از بروز گرفتگی عروق و سکته های قلبی و مغزی پیشگیری نمود.

هدف از انجام معاینات بدو استخدام بررسی توانایی فرد و فیتنس او با کار محوله با توجه به عوامل زیان آور محیط کار ؛ بررسی سطح سلامت وی بعنوان پایه جهت مقایسه با معاینات سالهای بعدی و ….می باشد. این معاینات شامل معاینه کامل توسط پزشک و تست های پاراکلینیک دیگر با توجه به نوع شغل فرد و مخاطرات شغلی می باشد.

از جمله مواردی که در معاینات طب کار مورد آزمایش قرار می گیرد خون متقاضی است. آزمایش خون معاینات طب کار میتواند شامل موارد زیادی شود چراکه خون دارای شاخصهای مختلفی است. در آزمایشات بدو استخدام و همچنین دوره ای طب کار هریک از این موارد با توجه به وضعیت شغلی کارکنان و با تشخیص متخصص طب کار می توانند مورد تست یا آزمایش قرار گیرند.

آزمایش روتین خون شامل:

۱)-CBC (شمارش سلول های خونی)

۲)-FBS  (قند خون ناشتا)

۳)-Cholestrol  (کلسترول )

۴)-Cr  (کراتینین )

۵)-BUN  (نیتروژن اوره خون )

۶)-TG (تری گلیسیرید )

۷) SGOT & SGPT- (آنزیم های کبدی)

آزمایش روتین ادرار شامل:

۱)- U/A (تجزیه کامل ادرار )

تستهای عدم اعتیاد در معاینات طب کار توسط کارفرمایان در خواست می شوند و جزء تستهای روتین معاینات بدو استخدام محسوب نمی شوند.کارفرمایان می توانند مطابق با قوانین و ضوابط داخلی شرکت ها در خواست نمایند که این تستها برای هر فردی انجام شود. این تستها انواع مختلفی دارند. تست مورفین ، آمفتامین و متافتامین که تست سه پارامتری محسوب می شود از شایعترین تستهای درخواستی هستند. تستهای کاملتر شامل بررسی وجود متادون ، ترامادول ، بنزودیازپینها و … می باشد. لذا لازم است که افراد حداقل یک هفته قبل از مراجعه برای انجام این تستها از مصرف داروهای ضد درد و افسردگی و … به علت احتمال ایجاد تداخلات و خطا در نتیجه آزمایش خودداری فرمایند.

دیگر شاخص های خون و ادرار در صورت درخواست کارفرما:

۱)- BS  (قند خون )

۲)- Hb  (هموگلوبین )

۳)-HCT  (هماتوکریت )

۴)-PLT  (شمارش پلاکت )

۵)-PT  (زمان پروترومبین )

۶)-PTT  (زمان پروترومبین نسبی )

۷)-LDL   (لیپو پروتئین با دانیسته پائین -کلسترول بد )

۸)-HDL  (لیپو پروتئین با دانسیته بالا – کلسترول خوب )

۹)-MCHC(غلظت متوسط همو گلوبین )

۱۰)-WBC (شمارش گلبول های سفید)

۱۱)-RBC (شمارش گلبول های قرمز)

۱۲)-HCV (حجم متوسط گلبول های قرمز)

۱۳)-HCG  (تست حاملگی)

۱۴) PSA- (آزمایش پروستات)

۱۵)-U/C (کشت ادرار )

 آزمایش مدفوع شامل:

۱-گایاک

۲-کشت مدفوع

سایر آزمایش ها:

۱- آزمايش مایع مغزی نخاعی

۲-آزمايش خلط

۳-آزمايش كشت تراشه