برای انجام معاینات بدو استخدام الزام قانونی وجود دارد؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سوالات متداول
  4. chevron_right
  5. برای انجام معاینات بدو استخدام الزام قانونی وجود دارد؟

بله . طبق ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی