برای پرسنل بهداشتی، درمانی و آزمایشگاهی چه آزمایشات دیگری ضروری است؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سوالات متداول
  4. chevron_right
  5. برای پرسنل بهداشتی، درمانی و آزمایشگاهی چه آزمایشات دیگری ضروری است؟

تست سل PPD – تست های هپاتیت و تیتر آنتی بادی هپاتیت – B