تست عدم اعتیاد ، بدون معرفی نامه قابل انجام است؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سوالات متداول
  4. chevron_right
  5. تست عدم اعتیاد ، بدون معرفی نامه قابل انجام است؟

خیر، بدون معرفی نامه از طرف شرکت، تست عدم اعتیاد انجام نمی شود.