جواب آزمایش طب کار، همان روز آماده است؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سوالات متداول
  4. chevron_right
  5. جواب آزمایش طب کار، همان روز آماده است؟

لازم است صبح، ناشتا مراجعه کنید. در این صورت جواب آزمایشات تا پایان ساعت کاری همان روز آماده شده و همراه با پرونده کامل به شما تحویل داده خواهد شد.