پرداخت هزینه معاینات طب کار برعهده چه کسی است؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سوالات متداول
  4. chevron_right
  5. پرداخت هزینه معاینات طب کار برعهده چه کسی است؟

هزینه معاینات بدو استخدام بر عهده فرد و هزینه معاینات ادواری بر عهده کارفرما است.

البته گاهی، کارفرما هزینه معاینات بدو استخدام را پرداخت می نماید.