معاینات اسکلتی عضلانی

بیماری های عضلانی اسکلتی شامل انواعی از اختلالات و آسیب هایی در ماهیچه ها، اعصاب، تاندون ها، لیگامان غضروفی، مفاصل، غضروف و رگ های خونی است . طبق بررسی ها، بیماری های اسکلتی_عضلانی شامل درد و سوزش در انگشتان و حتی تا قسمتی از آرنج است و یا همراه با تورم تاندون به عضله،التهاب و بیرون زدگی دیسک همراه با درد در پشت می باشد.

بیماری‌های عضلانی اسکلتی ناشی از کار شایع ترین انواع بیماری‌های شغلی هستند که اين اختلالات در نتيجه عدم رعايت اصول ارگونومي در محيط كار شيوع بيشتري پيدا کرده است و به همین دلیل غربالگری و شناسایی اولیه آنها در حین معاینات دوره ای اهمیت زیادی دارد.

روش اصلی غربالگری و بیماریابی اولیه در مورد بیماری‌های عضلانی اسکلتی ناشی از کار در حین معاینات دوره ای، شرح حال و معاینه فیزیکی می‌باشد. در واقع بیماری‌های عضلانی اسکلتی ناشی از کار با تست‌های آزمایشگاهی یا پاراکلینیکی تشخیص داده نمی‌شوند.

شرح حال مورد نیاز:

۱- پرسش از وجود درد یا discomfort در هر کدام از قسمت‌های گردن، شانه، اندام فوقانی، کمر و اندام تحتانی

۲- پرسش از وجود علائم پارستزی، کرختی، بیحسی و مورمور شدن در اندام‌ها یا انتها‌ها ( دستها و پاها)

معاینه فیزیکی مورد نیاز:

بر حسب اینکه در کدام قسمت از بدن چه نوع علامتی وجود داشته باشد نوع معاینه متفاوت خواهد بود. مثلا اگر درد شانه وجود داشته باشد لازم است معاینات فیزیکی غربالگری شانه انجام شود مثل Appley test .

اینکه در هر شاغل از علائم کدام قسمت از سیستم عضلانی اسکلتی شرح حال باید گرفت بستگی به نوع و میزان مواجهات ارگونومیک در آن شاغل دارد. به عنوان مثال اگر در یک شاغل ، بلند کردن مکرر بار سنگین به صورت دستی وجود دارد پرسش از درد کمر، شانه و اندام فوقانی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند.

در هر حال معاینات دوره ای فقط ماهیت غربالگری داشته و نتایج آن در صورت رعایت اصول انجام آن فقط شک به وجود بیماری را تقویت می‌کنند و تشخیص قطعی و نهایی را مشخص نمی‌کنندزیرادر حین معاینات دوره ای فرصت کافی برای بررسی دقیق بیماری وجود نداشته و از طرف دیگر امکانات تشخیصی کامل در سطح صنعت وجود ندارد و بنابراین هر شاغلی که شک به وجود بیماری عضلانی اسکلتی ناشی از کار در وی وجود دارد باید جهت انجام اقدامات تکمیلی تشخیصی و مشخص شدن تشخیص قطعی و درمانهای لازم به سطح تخصصی طب کار ارجاع گردند.

آموزش در زمینه شناخت مشکلات اسکلتی-عضلانی از نظر متخصصین طب کار شامل موارد ذیل است:

۱- نشان دادن راه انجام آنالیزهای شغلی بر شناسایی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی

۲- کشف و پیشنهاد راه کارهای  اصلاحی

۳- انتخاب روش هایی برای اجرای راه کارهای کنترلی