تعرفه خدمات مرکز تخصصی طب کار پردیس

تعرفه-خدمات

افراد با توجه به نیاز های شغلی خود برای انجام معاینات بدو استخدام ، یا دوره ای و … باید به مراکز تخصصی طب کار  مراجعه نمایند. برای آشنایی با مراحل انجام معاینات ، فلوچارت انجام معاینات طب کار را مطالعه بفرمایید (در این مرکز معاینات موردی علت یابی و بازگشت به کار هم انجام میگردد)

 

در مرکز طب کار پردیس انجام معاینات طبق تعرفه دولتی انجام میگردد.

معاینات روتین بدو استخدام و تست EKG (نوار قلب) برای افراد بالای ۴۰ سال در مرکز تخصصی طب کار پردیس انجام می شود.

 

هزینه انجام آزمایشات روتین ( شامل نمونه گیری، CBC .FBS,TG, Chol, AST/ALT, UA, BUN, Cr ) جداگانه محاسبه میشود .

در صورت درخواست ، تست­های عدم اعتیاد و سایر آزمایشهای خون نیز با تعرفه دولتی قابل انجام هستند.

جهت استعلام قیمت با مرکز تماس حاصل فرمایید